Bunu ortalama bir yazılımcı zaten ister istemez kullanıyordur, burada design patternler yönünden bu olaya facede pattern dendiğini göreceğiz. Facede pattern “Structural Design Patterns” kategorisine dahildir.

Şimdi elimizde 3. parti bir kütüphane (library) den bir metot (method) kullandığımızı varsayalım. Bu metotun istediğimiz şekilde çalışması için bir çok parametre, argüman vs aldığını düşünelim. Bu metodu birden fazla kullanmaya kalktığımızda, fonkisyonu tüm argümanlarıyla kopyalayıp tekrar çağırmamız gerekecek. Onun yerine fonksiyonu başka bir fonksiyon ile kapsıyoruz, ve ihtiyacımız olan yani farklılık gösteren bir kısımları argümandan gelecek şekilde değişken yapıyoruz. Bu sayede complex fonksiyonumuzu daha basit şekilde kullanıyoruz.

Uzun lafın kısası.

// Karmaşık olan fonksiyonum.
const aSitesiFetch = fetch('A_SITESI_LINKI', {
  method: 'POST', 
  mode: 'cors',
  cache: 'no-cache', 
  credentials: 'same-origin', 
  headers: {
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  redirect: 'follow', 
  referrerPolicy: 'no-referrer', 
  body: JSON.stringify(data) 
 });

// Ben yukarıda ki fonkisyonu b sitesi için tekrar call etmek istersem, tamamen argumanlarıyla birlikte kopyalamam gerekir. Aynen böyle

const bSitesiFetch = fetch('B_SITESI_LINKI', {
  method: 'POST', 
  mode: 'cors',
  cache: 'no-cache', 
  credentials: 'same-origin', 
  headers: {
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  redirect: 'follow', 
  referrerPolicy: 'no-referrer', 
  body: JSON.stringify(data) 
 });

// Bunun yerine bu fonksiyonu başka bir fonksiyon ile kapsayıp, argümana göre değişen fonksiyon haline getirebilirim.

const yeniFetch = (link) => fetch(link, {
  method: 'POST', 
  mode: 'cors',
  cache: 'no-cache', 
  credentials: 'same-origin', 
  headers: {
   'Content-Type': 'application/json'
  },
  redirect: 'follow', 
  referrerPolicy: 'no-referrer', 
  body: JSON.stringify(data) 
 });

// Bu sayede artık sadece linki yollamam yeterli, yeniFetch fonksiyonu eski fetch fonksiyonunun ayarlarını koruduğu için, herhangi bir sorun çıkmayak.

const aSitesiFetch = yeniFetch('A_SITESI_LINKI')
const bSitesiFetch = yeniFetch('B_SITESI_LINKI')

Gördüğünüz gibi gayet basit, ve neredeyse temel programlama olayı. Aslında bu olay higher-order function olayına çok benziyor, Matematikte de aynı olay vardır, higer-order derivates yani yüksek mertebeden türevler olarak.

Basit hali ve mantığı bu şekilde, daha karmaşık halinde ise, Bir fonksiyonun 3-5 tane farklı şeyi(method, class, artık her ne varsa) argümanlar yardımıyla yönettiğini, yönlendirdiğini düşünün. Yine belirli argümanları alacak, devamında ise if-else vb kontroller ile farklı işlemlere yönlendirecek.